EnglishFrenchGermanItalianLatvianLithuanianPortugueseRussianSpanish
Avdelinger: Sør-/vestlandet Østlandet Webrapport Sør-/vestlandet Webrapport Østlandet

Kurs

Personløftekurs

Vi tilbyr kurs for lift og personløfter(klasse A,B,C)
Klasse A: Manuelle flytbare personløftere
Klasse B: Selvgående personløftere
Klasse C: Bilmonterte personløftere

Kursinnhold:
• Innledning – typer lift
• Prinsipper – oppbygging
• Sikkerhet – bruk
• Sikkerhetsutstyr – oppstilling
• Personløfter i trafikken
• Uhell – ulykker
• Klasseinndeling – avsluttende prøve

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven § 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten. For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
– at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Risikovurdering:
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Eksamen / sertifisering
Elevene tildeles personløfterbevis etter bestått teoretisk prøve. Praktisk bruk av lift på aktuelle klasse A, B, eller C kan avtales med oss eller gjennomføres i bedriften.

Teleskoptruckkurs

Kurset vil gi eleven god teoretisk innføring i sikker bruk av Trucker samt god innsikt i maskinenes oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av Teleskoptruck i valgt klasse.

 

Følgende emner blir gjennomgått:

  • Krav til fører av Teleskoptruck.
  • Bruksområder for de forskjellige maskintypene
  • Lover og forskrifter
  • Ulykker med Trucker.
  • Oppbygging av forskjellige Teleskoptrucker
  • Risikovurdering
  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet
  • Kontroll og vedlikehold

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og dokumentert praksis, mottar hver av deltagerne et sertifikat for klasser  de har bestått teoretisk og praktisk.

 

Andre kurs på forespørsel

 

 

Ta kontakt for nærmere informasjon angående vår kurs
Klikk her